24 Mart 2016 Perşembe

Devletin Baskılarından Korkmayanlarla Dayanışma! Osman Evcan Açlık Grevinin 32. Gününde!Hiçbir yoldaşımızı otoritenin baskısı altında yalnız bırakmamalıyız!

Osman Evcan bugün açlık grevinin 32. gününde. Talepleri ile ilgili hiçbir gelişme yok. Ancak devletin kuklası hapishane yönetimi Osman’ı yıldırmak için baskılarını her geçen gün arttırmakta kararlı.
Tutsakları kapattığı hücreleri rahat koltuklarının karşısındaki ekranlardan izlerken ekran karardı bir anda. Osman kameraları kırdı yine. Yine kıracak yarın ve sonraki gün. Osman’ın savaşı kameralarla, otoriteyle, hapishanelerle ... Özgürlüğünün en ufak kırıntısını bile silip atmaya çalışan sistemin maşası her şeyle. 6 yıl daha kapalı duvarlar arkasında kalmayı göze alarak, cezasının uzamasını göze alarak mücadelesine devam etmekte. Kaybedeceği şey özgürlüğünden 6 yıl. Oysaki teslim olmamak, baskıların karşısında eğilmeden dimdik ayakta durabilmek ve belki bu şekilde ölebilmek, üzerine örtülen karanlık gölgelerin içinden bir ışık huzmesi gibi süzülmek demektir.

Hapishanelere ve onları inşa edenlere YIKIM!

Osman Evcan’dan açlık grevinin 32. Gününde açlık grevinin talepleri ile ilgili bir mektup aldık: 


*Süresiz Açlık Grevimin Talepleri:*

*1- *Kocaeli 1 Nolu F-Tpi Cezaevi'nde açlık grevinde kazandığımız* Vegan
Beslenme Hakkımız* Silivri 6 Nolu L-Tipi Cezaevi'nde tümüyle yok
edilmiştir. Oysa bu hakların kazanılması *40 gün süren Açlık Greviyle *ve
özgürlükçü kamuoyunun destek ve dayanışma eylemleriyle kazanılmış temel
insani hak niteliğindedir. Bu hakların sağlanması Adalet Bakanlığı ve
Cezaevleri Genel Müdürlüğüyle yapılan diyaloglar, görüşmeler dahilinde bu
yetkili kurumların oluruyla oluşmuştur.

Dolayısıyla da, *Silivri 6 Nolu L-Tipi Cezaevi*'nde ihlal edilen *Vegan
Beslenme Hakkımız* tekrardan uygulanmalıdır.

Dolayısıyla da;

*a- *Dışarıdan *Vegan Dükkan'*dan ihtiyacımız olan vegan gıdaları elde
edebilme hakkımız bu cezaevinde de bir hak olarak uygulanmalıdır.

*b-* *Cezaevi İç Kantin*'e *Vegan-vejetaryen Tutsakların* ihtiyaç duydukları*
vegan gıdalar, ürünler *getirilip satışa sunulmalıdır. Bu ürünlerin,
gıdaların bir listesini hazırlayıp* Cezaevi idaresine* bir dilekçe ile
ileterek talepte bulunmuş oldum.

*c- Vegan, vejetaryen tutsaklara *haftalık olarak toplu bir biçimde ve
mevsimlik çiğ sebzeler iaşe bedelleri kapsamında hakları olarak
verilmelidir.

*d-* Yeterli düzeyde bakliyat, tahıl türü gıdalar ihtiyacımız oranında
verilmelidir.

*e- *Cezaevi *sebze-meyve kantini*'nden* mevsimlik çiğ sebze* satın alma
hakkımız sağlanmalıdır.

*f-* *Vegan-vejetaryen tutsaklara *yemeklerini yapabilmeleri için
bulundukları odalara elektrik ocağı verilmelidir.

*2- Vegan, vejetaryen tutsakların *yaşamlarını sürdürebilecekleri,
kendilerine air ve sağlık koşulları elverişli koğuş-oda açılmalıdır. Vegan,
vejetaryen tutsaklar olarak hayvan eti ve hayvansal ürün tüketen etçil
bireylerle bir arada yaşamaktan olumsuz etkileniyoruz.

Şu anda kalmakta olduğumuz yer *hücrelerden oluşan *ve sağlık koşulları
kalabilmemize uygun olmayan bir yer-odadır. Bu hücre kısmından acilen
çıkartılarak uygun yaşam ortamı sağlanmalıdır.

*3-* Kalmakta olduğumuz *hücre bölümünde kameralar bulunuyor. *Kameraların
gözetimi, denetimi altında yaşamak bir tahakküm ve otoriter bir
uygulamadır. Siyasi tutsaklar olarak *kamera gözetlemesini reddediyoruz.*
Bu nedenle kameraları işlevsiz bırakıyoruz, kırıyoruz.

Yaptığımız bu haklı eylemimiz nedeniyle cezaevi idaresi sürekli olarak *Hücre
Hapsi Cezaları *vermektedir. Kameraları tahrip etmemden dolayı, 4 ayrı
hücre hapis cezası verildi. *Cezaevi idaresi*nin bu otoriter, baskıcı
uygulaması nedeniyle *infaz sürelerimiz *yakılmakta ve hak yitimine maruz
bırakılmaktayız.

Bu nedenle odalarımızda bulunan kameralar tümüyle sökülerek bu otoriter,
insani olmayan uygulamaya son verilmelidir. Ayrıca bu sorundan kaynaklı
olarak uygulanan *hücre hapis cezaları-disiplin cezaları *tümüyle iptal
edilmelidir.

*4-* Hapishaneye giriş-çıkışlarda giriş kısmında bulunan *X-ray
kapısından *geçerken
ayakkabı araması yapılıyor. Ayakkabılar çıkartılarak, çoraplar
çıkartılarak *çıplak
ayakla x-ray kapısından geçmemiz isteniyor.* Bu insani olmayan uygulamaya
son verilmelidir. Bu uygulama tutsakları aşağılayıcı, rencide eden bir
uygulamadır. *X-ray kapısından* terlik giyerek geçişimiz sağlanmalıdır.

*5- *Dış kantin aracılığıyla satın almak istediğimiz* gazete, dergi, mizah
dergileri *keyfi uygulamalarla engellenmektedir. Bu keyfi, otoriter
uygulamalara son verilerek satın almak istediğimiz *gazete, dergi,
mizah-karikatür dergileri *satın alınarak tarafımıza verilmelidir.

Yine posta yoluyla tarafımıza gönderilen *gazete, dergi, mizah dergileri ve
bezeri yayınlar* engellenmeden, yasaklanmadan tarafımıza verilmelidir.

*6-* Kitaplarımıza sınırlama yapılarak tarafımıza verilmiyor. Kitap
sınırlamasına son verilerek kitaplarımız tarafımıza verilmelidir.

*7- *Odalarda demirbaş olarak bulundurulması gereken eşyalar kantinden
tarafımıza para ile satılmaktadır. Bu keyfi uygulamaya son verilmelidir.
İhtiyaç olarak kullandığımız demirbaş eşyalar idare tarafından odalarımıza
verilmelidir.

*8-* Haftalık telefon görüşmelerimizde telefonlarımıza yanıt alamadığımızda
bu hakkımızı bir sonraki günler içerisinde kullanabilme hakkı keyfi
uygulamalarla ihlal edilmektedir. Yasak hakkımızın heyfi uygulamalarla
ihlal edilmesine son verilmelidir.

*9- *Faks, APS; İ.T.M. ve Taahhütlü mektuplarımızın posta dekontları, posta
barkod numaraları keyfi uygulamalarla tarafııza verilmiyor. Yasal, hukuki
hakkımız ihlal ediliyor. Bu keyfi uygulamalara son verilmelidir.

*10-* Cezaevi TV. Merkezi Yayın Programına , talep etmiş olduğumuz
televizyon kanalları eklenmemektedir. Cezaevi idaresi'nin bu konuda keyfi,
otoriter uygulamalarına son verilmelidir.

Yukarıda sıralamış olduğumuz yaşamsal sorunlarımız çözümlenene kadar *Süresiz
Açlık Grevi Eylemimi *sürdürmüş olacağım.

Eşitlikçi, özgürlükçü kamuoyunun bilgilerine sunarım.

Sevgi ve selamlarımla...

*Vegan, Eko-Anarşist Tutsak *
*Osman Evcan*

*Dipnot:* 22 Şubat 2016 tarihinde Süresiz Açlık Grevi Eylemine başlamış
oldum.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder