28 Mayıs 2016 Cumartesi

Azerbaycanlı Anarşist Tutsaklarla Dayanışma Eylemi

28 Mayıs 2016 Cumartesi günü Azerbaycan Konsolosluğu önünde, Azerbaycan' daki anarşistler Bayram Mammadov ve Qıyas İbrahimov'a yapılan işkenceler, tutuklamalar ve devletin kirli kumpaslarına karşı bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi. 


Anarşist ve anti-otoriterlerden oluşan eylemciler yürüyüş esnasında şu sloglanları attılar: “Ne faşizm ne demokrasi isyan devrim anarşi”,”bütün devletler işkencecidir”,”zindanlar yıkılsın tutsaklara özgürlük”,”anarşist tutsaklar yalnız değildir”,”yargılı yargısız infazlara son”,”hücrelere yıkım tutsaklara özgürlük”.

On 28th of May 2016, anarchists and antiauthoritarians in Istanbul marched to Azerbaijan Consulute and protested the Azerbaijan government, which detained, tortured and conspired against anarchists. Protestors chanted some slogans like: “Neither fascism, nor democracy, insurrection, revolution, anarchy”,”All the governments are torturers”,”Destroy Prison Cells, Free the Prisoners”,”Anarchist prisoners are not alone”,”Neither extrajudicial punishment, nor any punishment”.

Polisin tacizlerine rağmen gerçekleşen basın açıklamasının tam metni aşağıdadır:


ABC İSTANBUL BASIN BÜLTENİBugün burada 10 Mayıs 2016 günü gözaltına alınan Haydar Aliyev oligarşisinin bir komplosu sonucu tutuklanan Anarşist yoldaşlarımız Bayram Mammadov ve Qiyas Ibrahimov için toplandık. 

Bayram ve İbrahimov yoldaşlar, Azerbaycan’da “Gül Festivali” denilen ve her yıl iktidara biat gösterisine dönüştürülen Haydar Aliyev’in doğum günü kutlamalarını protesto etmek amacıyla Haydar Aliyev heykeline ‘’Mutlu Köleler Günü’’ yazdıkları için tutuklandılar. 

Gözaltına alındıkları andan itibaren ağır işkencelere maruz kaldılar. Yoğun işkencelerin durması ve serbest bırakılmaları karşılığında televizyon kanallarına çıkıp özür dilemeleri ve anıta çiçek bırakmaları dayatıldı. Devrimci kimliklerini hiçe sayan bu dayatmaları kabul etmeyip eylemlerinin arkasında durdukları için polis tarafından üzerlerine ve evlerine uyuşturucu konularak onlarca yıllık hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya bırakıldılar. Devlet politikaları yıllardır ya inkar ya hapsetme üzerine kuruludur. Biz anarşist kimliğini reddetmeyen ve düşünceleri uğruna işkencelere ve hapis cezalarına göğüs geren yoldaşlarımızın yanındayız! 

Azerbaycan devleti Sovyet Rusya'dan devraldığı, muhalifleri kriminalize etme geleneğini bir devlet politikası olarak devam ettirmektedir. Geçmişte Sovyet Rusya’nın muhaliflerini akıl hastanelerine kapatarak siyasal kimliklerini tanımama geleneğini sahiplenen Haydar Aliyev oligarşisi de mutlak iktidarına yönelen her tehdidi çeşitli kumpaslarla görünmez kılmaya ve mutlu halk, özgür devlet algısı yaratmaya çalışmaktadır. Muhaliflerinin kimliklerini reddetmek için her politik eylemi uyuşturucu bulundurma gibi yalanların arkasına hapsederek, politik kişilikleri de bu tür yöntemlerle itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. 

Polisin kendi eliyle koyduğu kilolarca eroinin kanundaki karşılığı yoldaşlarımızı 12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bırakmaktadır. 

Biz Anarşistler olarak, Azerbaycan’daki oligarşik devlet yapısına karşı, doğrudan eylemi seçen, sözlerini ve teorilerini eylem için hareket halinde bir güce dönüştüren ve 18 Mayıstan beri açlık grevi direnişinde olan yoldaşlarımızla dayanışma içerisindeyiz. Dayanışma duygumuz, herhangi bir devletin elinde yoldaşlarımızı yalnız bırakmamayı gerektirir. İster Azerbaycan, ister Yunanistan ister Şili, ister İspanya, dünyanın hangi köşesinde olursa olsun fikirlerimiz sınır tanımaz. 

Bu otoriter sirke boyun eğmeyenlerin yanındayız.

Hücrelere Yıkım
ABC İSTANBUL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder