25 Ağustos 2016 Perşembe

Anarşist Komünist İnisiyatif: Anarşist tutsak Şevket Aslan yalnız değildir !

Anarşist Komünist İnisiyatif:
Basına ve kamuoyuna,
Garip koşullardan geçen coğrafyamız, Darbe girişimi ve demokrasi tiyastrosunun ardından ilan edilen OHAL ile yaratılan koşullar işkencenin kötü muamelenin normalleştiği bir hal almaktadır. Darbe girişiminde ve sonrasında kitle iletişim araçları aracılığıyla işkence ve tecavüz görünür kılınmış ve meşrulaştırılmıştır.İlan edilen OHAL ile birlikte senelerdir devrimcilere uygulanan baskı ve şiddet ayyuka çıkmış . Sokaktan , basına . sosyal alanlardan cezaevlerine tüm kamusal alanlar devlet aygıtının çeteleri olan polisler , hakimler , savcılar , gardiyanlar, askerler ve politikacılar tarafından işgal edilmiştir. Baskı mekanizmaları her gün biraz daha artmakta şiddet ve işkence her gün biraz daha hayatımızın içine yedirilmektedir.
Bu şiddet sarmalında Kürdistan kentleri yıkılmış. Rojava coğrafyasına tanklarla girilip cihatçı çetelere destek olunmuş Darbe bahane edilerek devrimcilere yönelik hukusuz ve delilsiz gözaltı ve tutuklamalar başlatılmıştır. Cezaevlerinde adil olmayan bir af ile 37 bin kişi tahliye edilip siyasi mahkumlar için yeni işkence alanları tahsis edilmiştir.
Bu süreçte İzmir Aliağa Yeni şakran hapishanesi’nde bulunan anarşist tutsak Şevket Aslan , siyasi kimliği tanınmadığı ve hiçbir talebi kabul edilmediği için 37 gündür süresiz-dönüşümsüz açlık grevinde.
Yoldaşımız Şevket Aslan’ın talepleri anarşist kimliğinin hapishane yönetimince tanınması ve anarşistlerle aynı koğuşta kalmasının sağlanmasıdır. Ancak Şevket Aslan örneğinde görüldüğü üzere bu topraklarda anarşist tutsaklar birbirlerinden ayrı tutularak, anarşistlerin örgütlü bir şekilde hareket etmelerinin önüne geçilmektedir.
Bugün itibariyle Şevket Aslan süresiz-dönüşümsüz açlık grevinin 37. Gününde olduğundan ötürü tıbbi olarak kalıcı ve hayatını etkileyecek kritik bir sürecin içine girmiştir. Bugünden sonra geçen hergün Şevket Aslan için daha kritik bir hal alacaktır. Ve yaşayacağı tüm sağlık sıkıntılarının sorumlusu hiçbir talebini tanımayan hapishane yönetimi olacaktır.
Şevket Aslan’ın süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemi hapishane yönetimi tarafından tanınmamış, kendisinin bu konuyla ilgili hiçbir dilekçesine yanıt verilmemiştir. Bu şekilde avukatların da Şevket Aslan’la hukuki olarak dayanışmasının önüne geçilmiş olunmaktadır.
Buradan Aliağa Yenişakran hapishanesi yönetimine yoldaşımızın taleplerini tanımasının zorunluluk olduğunu hatırlatıyoruz. Şevket Aslan’ın sağlık durumunun ve güvenliğinin takipçisiyiz. Şevket Aslan öznelinde tüm anarşist ve devrimci tutsakların talepleri taleplerimizdir.
Düşler tutsak edilemez !
Anarşist tutsak Şevket Aslan yalnız değildir !

Anarşist Komünist İnisiyatif

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder