13 Eylül 2016 Salı

Yunanistan: ABD’deki Tutsaklarla Korydallos Hapishanesi 4. Kanattaki Tutsaklardan Dayanışma

ABD’deki Tutsaklarla Dayanışma 

9 Eylül 1971 hapishanelere karşı mücadele tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Attica isyanı onu takip eden, bugün batı dünyasında her yerde çeşitli varyasyonlarının takip edildiği hukuk ve düzen dogmasının emirleriyle polis katliamı olmasa bile çok büyük bir şeydi. O zaman tutsakların büyük bir bölümü duvarların dışında hareket eden özgürlükçü hareketlerden etkilenmişti. Bu hareketler hapishaneleri bir kurum ve bir mekan olarak varolan koşulları değiştirme mücadelesinin ortasına oturtmuşlardı.

Devlet dayattığı mezarlık sessizliği için fazlalıklardan veya tehlike teşkil edenlerden kurtulmak amacıyla hapishaneleri kullanır. Kapitalizm geliştikçe ve sınırlarını zorladıkça kendi yıkıcı rotasını, insanları, doğal kaynakları ve doğal zenginlikleri yutmaya başlar. Kar sağlama ihtiyacını en yüksek düzeyde tutarak milyonlarca insanı köleleştirir.

9 Eylül’de başlayan pan-amerikan grevinin açık bir sloganı var: “Artık köle olmayı reddediyoruz.”
Özel, federal veya devlet hapishanelerindeki zorunlu işçilik, yaklaşık 2.500.000 tutsağı çok uluslu şirketlerin kölesi haline getirir. 

Tutsakların kendi açıklamalarında söylediği gibi: “Artık buna son verme zamanı geldi. Biz buna son vereceğiz.”

Biz kapitalizmle savaşmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Hele ki bu kapitalizmin en güçlü olduğu yer olan ABD’de ise. Aynı zamanda onu kardan mahrum etmenin ona verilebilecek en büyük zarar olduğunu da biliyoruz.

Bu nedenle bu grev büyük önem taşır. 

Bu nedenle biz dayanışmamızı ve selamlarımızı ABD’deki  isyancı tutsaklara gönderiyoruz. 

ABD HAPİSHANELERİNDE SAVAŞAN TUTSAKLARA ZAFER!
DEVLETİ VE KAPİTALİZMİ YIKMAK İÇİN SOSYAL DEVRİM

KORIDALLOS HAPİSHANESİ 4. KANATTAKİ ANARŞİSTLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder