18 Mart 2016 Cuma

Devletin Adaleti Tecrittir! Osman Evcan İçin Kadıköy'de Yürüyüş...

Devlet tarafından defalarca kez keyfi hak gasplarına maruz kalan ve bu hak gasplarının derhal ortadan kaldırılması için, girmiş olduğu açlık grevinin 25. gününde olan vegan anarşist tutsak Osman Evcan için 17 Mart Perşembe günü saat 19.oo'da, Vegan Aksiyon aktivistleri tarafından, bir yürüyüş düzenlendi. 

Kadıköy Boğa Heykeli önünde toplanan kitle, polisin taciz ve tahriklerine rağmen, sloganlar eşliğinde Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında, 
 
İnsana, Hayvana, Yeryüzüne Özgürlük, Yaşasın Vegan Özgürlük Mücadelemiz, İçerde, Dışarda Hücreleri Parçala, Faşizme Karşı Omuz Omuza, Osman Evcan'a Vegan Yemek sloganları sık sık atıldı. Aynı zamanda, yürüyüş güzergahı boyunca, Osman Evcan'ın açlık grevine girme sebeplerinin ve taleplerinin bulunduğu broşürler de dağıtıldı.

Basın açıklaması sırasında okunan metin şu şekildeydi,
5 Şubat 2016 tarihinde, istemi dışında otoriter bir uygulamayla zor kullanılarak Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden Silivri L Tipi Cezaevi'ne sürgün edilen Osman Evcan, kendisine uygulanan: vegan yemek engeli, sürgün edilme, kamera ile gözetlenme, dışarıdan yazılı yayın satın alamama, cezaevine vegan yemek gönderilememesi, cezaevi kantininde vegan yiyecek satılmaması, havalandırmasız koğuşlarda yaşamak zorunda olmak gibi baskılar karşısında, 22 Şubat 2016 tarihinde geçtiğimiz 5 senelik zaman dilimi içinde 4. kez başladığı açlık grevinin bugün 25. gününde. Yıllar içinde defalarca gerçekleştirdiği açlık direnişleri ile cezaevinde vegan beslenme hakkı kazanan vegan anarşist hükümlü Osman Evcan’a karşı sürdürülmekte olan bu keyfi uygulamayı protesto ediyoruz. Bir insanın en temel haklarından biri olan hayvan kullanmadan vegan olarak yaşama hakkının, devletin bir kurumu olan cezaevinde sağlanmaması karşısında insan haklarıyla bağdaşmayan bu tavra sessiz kalmıyoruz, kalmayacağız. Adalet Bakanlığınca yapılan ve 28 Mart 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikte, “Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği”ne, “İnancı gereği veya vegan, vejetaryen türü özel bir beslenme şekline sahip hükümlü ve tutukluların talepleri, iaşe miktarı ile sınırlı kalmak üzere karşılanır.” maddesi eklendi. Talebimiz, Osman Evcan'ın ve cezaevlerindeki bütün vegan hükümlülerin, yönetmelikte zaten tanınmış olan bitkisel beslenme haklarının hiçbir suretle gasp edilmeden garanti altına alınmasıdır. Kendini vegan olarak tanımlayan her bireyin hayvan kullanmadan yaşama özgürlüğü cezaevinde keyfi olarak askıya alınabilecek bir hak değildir! Geçtiğimiz günlerde, protein ihtiyacını karşılayacak sebzeler vermeyerek “işkence ve kötü muamele yasağı”nı, vegan olup olmadığının tespiti için devlet hastanesine göndererek de “din ve vicdan hürriyeti ayrımcılık yasağı”nı ihlâl eden cezaevi yönetimine karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Osman Evcan'ın başvurusu kısmen kabul edilmiş ve Evcan’ın vegan olup olmadığının tespiti için devlet hastanesine gönderilmesinin Anayasa'da yer alan “maddi ve manevi varlığın korunması hakkı”nı ihlâl olduğu gerekçesiyle devletin Evcan'a 3 bin TL tazminat ödemesine karar vermişti. Hissedebilir canlılar olan hayvanların varoluştan gelen vücut dokunulmazlıklarını ihlâl etmemek, onları mal/kaynak/köle olarak kullanmamak için girdiği açlık grevinde kendi hayatını riske atan Osman Evcan'ın kendi ve diğer vegan tutsaklar için talepleri şöyle: 
1. Dışarıdan kargoyla cezaevine vegan yemek gönderilebilmesi.  
2. Cezaevi kantininde vegan yiyecek satılması. 
3. Cezaevi sebze‐meyve kantininden çiğ sebze satın alınabilmesi 
4. Haftalık olarak ve topluca mevsimlik çiğ sebze iaşe bedeli kapsamında hakları olarak verilmesi 
5. Yeterli düzeyde tahıl ve bakliyat ürünü gıdaların haşlanmış olarak yağsız, tuzsuz verilmesi 
6. Yemek yapabilmek için elektrik ocağı verilmesi 
7. Havalandırılması olmayan koğuşlarda yaşamamak 
8. Odalarındaki kameraların kaldırılması 
9. Kantinde satılmayan dergi ve gazetelerin dışarıdan satın alınabilme hakkı 
10. Cezaevinden gönderilen mektupların kupürlerinin taraflarına verilmesi 
11. İMC TV ve YOL TV'nin cezaevi genel merkezi yayın programına alınması 
12. Haftalık telefon görüşmelerinde aranan numaraya ulaşılamaması durumunda hakkın sonraki gün kullanılabilmesi 
Osman Evcan’ın, hayvanları kullanmadan vegan olarak yaşayabilmesi için kendi hayatını defalarca riske atmak zorunda kalması; öldürmemek ve sömürmemek için ölümü göze alması bizlere bir yandan Osman Evcan’ın mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu gösterirken, diğer yandan da baskıcı otoriter sistemin zorbalığının açık bir göstergesidir. İnsan hakları, evrensel değerler ve yönetmelik gereği güvence altında olması gerektiği halde bütün bunlar çiğnenerek keyfi olarak vegan beslenme hakkı gasp edilen Osman Evcan’a uygulanan bu baskıcı, otoriter uygulamalarının derhal kaldırılmasını talep ediyoruz! 
Osman Evcan’a vegan yemek!  
Vegan Aksiyon ‐ Hayvanlar için adalet  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder