27 Mayıs 2016 Cuma

11 Haziran 2016: Anarşist Tutsak Michael Kimble’dan Mektup (USA)

(11 Haziran uzun süreli Anarşist Tutsaklarla Uluslararası Dayanışma Günü ile ilgili açıklama) 

Öncelikle beni destekleyen ve benimle dayanışma içerisinde olan herkese devrimci selamlarımı gönderiyorum. Bu dayanışma ve destek olmasa bu kadar süre dayanabilir miydim bilmiyorum. ABD hapishanelerinde 30 sene geçirmiş biri olarak, kontrol birimleriyle yakından tanışıklığım var, onlara güvenlik birimi de desek, özel konut birimi de desek, idari tecrit de desek bunların hepsi gerçek amaçlarını saklama ve kötü niyetli kontrol ve işkence aygıtlarını tasarlama girişimlerinin, cezaevi birimlerinin hile katarak güzel bir adlandırmasından başka bir şey değildir.  Açık olalım: Bunların hepsi işkence birimleridir.

Hapishane bürosunun önceki direktörü şimdi özel hapishane firması GEO’nun hisse sahibi Norman A. Carlson açıkça Marion’un kontrol biriminin amacının “ devrimci hareketleri hapishanede ve toplumda kontrol altına almak” olduğunu söyledi. Marion Federal Hapishane'si ABD'nin ilk kontrol birimlerinden biri olarak kabul edilir. Şimdi yerkürenin her yerinde, Alabama’dan Colorado’ya Yunanistan'a ve ötesinde, kontrol birimleri hapishane rejimine uyum sağlamayanlar ve hapishane dışındaki gündelik hayatı reddedenler ve en önemlisi devrimci faaliyetlerde bulunanlar için ortaya çıkmıştır. Yunanistan’ daki C Tipleri özel olarak anarşist gerillalar için dizayn edilmiştir. Bu dizayn insan iletişimini izolasyon yoluyla minimize etmeyi ve insana eziyette sonu olmayan zararı zorlamayı amaçlar. Çoğu kontrol biriminde tutsaklar ailelerinden ve arkadaşlarından uzakta neredeyse tam izole bir şekilde yaşarlar. Bu iletişimin engellenmesi anlamına gelir, gelen ve giden mektupların, ziyaretlerin sansürlenmesi, sürekli taciz ve gardiyanların sadist şiddeti.

Birkaç sene önce neredeyse 36.000 insanın ABD'de de hücre hapsinde tutulduğu rapor edilmişti. Ulusal Göçmen Adalet Merkezi ve İnsan Hakları İçin Doktorlar'ın yaptığı bir araştırmada, izolasyonda tutulan göçmenlerin durumu sadece güvenliklerini ve sağlığını tehdit etmediği aynı zamanda onların  hukuksal yardımlarını, ailelerini, toplumlarını baskı altında tuttuğu görülür. Bu araştırma, göçmenlerin “ zayıf topluluklara” mensup oldukları gerekçesiyle izolasyonda tutulduğunu gösterir. Bu zayıf topluluklardan kasıt ise, gay, biseksüel, transgender veya zihinsel hasta olmaktır. Burada, Alabama’da Holman Hapishanesi ayıklama biriminde son 8 ayda 3 tutsak intihar etti ve sayamadığım kadar çok başarısızlıkla sonuçlanan intihar girişimi yaşandı. Çoğu kontrol birimi camları olmayan hücrelerden oluşur.  Bunu yapmalarının nedeni görsel uyarımı azaltmak, duyusal yoksunluğa neden olmaktır. Camların  açılamaması yaz aylarında hücrelerde dayanılmaz bir sıcaklığa neden olur.

19 Şubat 2016 tarihinde, Albert “Shaka” Woodfox Hapishanesi'nden 44 yıl hücre hapsinden sonra salıverildi. Woodfox kötü şöhretli 1970 yılında  Angola Hapishanesi'nde Kara Panterler’in bir döneminin kurulmasına katılan ve bir gardiyanın öldürülmesiyle yargılanan bir tutsaktı. Woodfox şu an 69 yaşında. Hugo ’ayı yogisi’ Pinell California Hapishanelerinde hücre hapsinde 43 sene kapalı kaldı. Geçenlerde topluma salındıktan sonra 12 Ağustos 2015 tarihinde beyaz üstünlüğünü savunlarla gardiyanların işbirliği sonucu öldürüldü.  1960 ve 1970 yıllarındaki Hapishane Hareketi’ni  organize edenlerden biri, bir lider ve hapishane isyancısı idi. 

İsimleri ne olursa olsun kontrol birimlerinin asıl amacı kontroldür. Asıl amacı isyan edenlerin, hapishane içinde veya dışında baskıcı sosyal düzeni reddedenlerin irade ve akıl sağlığını bozmaktır. Bizim yapmamız gereken ise kızgın olmak ve bütün insanları yok eden ve devrimci hareketleri bastıran hapishane endüstriyel köle kompleksinin kötü görünüşüne meydan okumaktır. Devlete saldırmak için yaptığımız binlerce şeye devam etmemiz  aynı zamanda yaratıcı olmamız gerekir. Devlete ve onun kurumlarına saldırırken yeni yöntemler geliştirmeliyiz. Ve tekrarlıyorum, devletin bu kurumları onu baskı altında tutanlara karşı ayaklanan insani iradeyi yok etmek için kurulmuş işkence hücreleridir.

Bütün hapishane isyancılarına ve eylemci anarşistlere sesleniyorum. Kavgaya devam edin!

Özellikle Plateau Grubu'na sesleniyorum!

Hücrelere ateş!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder