18 Ocak 2016 Pazartesi

Queer, Zindanda Biz

“Queerler olarak gözle tacizin, iğrenmenin ve izolasyonunun terörünü iyi biliyoruz, hapishanedeki translar için bu problemler “kafes”lerin fiziksel ve duygusal baskısıyla ikiye katlanıyor.” 22 Ocak 2016// Marius Mason’un çağrısıyla,1. Transnasyonel Trans Tutsaklarla Dayanışma ve Eylem Günü sebebiyle, ABC İstanbul olarak 23 Ocak’ta sizleri biraz muhabbete, biraz dayanışmaya ve biraz eğlenmeye İnfial’e bekliyoruz. Queerfest’e uğramışken buraya da bir yolunuz düşerse, “Bu, sistemin şiddetini ilk elden deneyimleyenler ve devletin henüz gelmedikleri arasında bir dayanışma.” 
17.00-19.00: Türkiye’de Trans tutsakların durumu ve dayanışma & direniş biçimleri, ihtiyaçlar üzerine söyleşi ve forum 
19.00-21.00: Arası herhangi bir vakit tutsaklara mektup yazma ve kart yollama, etkinliğimiz yemekli salonumuz klimalıdır. 
21.00-00.00: Müzik, Dans, Işık dayanışma buluşması, 3, 5, 7 tl… 
İnfial, Turan Caddesi sağda kara bayraklı mekan  
ABC İstanbul  
Hücrelere ateş!
Bu arada:
Marius Mason eko-sabotaj öne sürülerek 22 yıldan hüküm giyen transgender anarşist, Texas’ta küçük ve yüksek güvenlikli bir yerde tutuluyor. Çok az kişiyle görüşebiliyor, mailleri izleniyor ve sosyal olarak izole olmuş durumda.
http://supportmariusmason.org/

International Day of Trans Prisoner Solidarity: https://www.facebook.com/transprisoners/


Transnasyonel Trans Tutsaklarla Dayanışma ve Eylem Günü

22 Ocak 2016 Trans Tutsaklar Eylem Günü: Trans Tutsaklarla Dayanışmada Transnasyonel Gün’ün ilk yılı olacak.

Bu bizim yegâne varlığımızı yok etmeye çalışan sisteme karşı bir çağrıdır. Trans ve diğer cinsiyet ve cinsiyet azınlık kimliklerinden bireylerin hayatta kalması farkındalıkla ilgili hoş bir konuşma değil, marjinalleştirildiğimiz, insanlık dışına itildiğimiz ve suçlu muamelesi gördüğümüz bir dünyada yaşamak için bir mücadeledir.-özellikle trans kadınlar ve özellikle siyahi, esmer ve yerli trans kadınlar için.

Bizler toplumun barınma, sağlık, çalışma dâhil olmak üzere her alanında ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyoruz. Hayatta risk bela kalıyoruz ve birçoğumuz suçlu muamelesi yapılan işler sayesinde yaşıyoruz-Bu bizi “Trans olarak yürüme” “suçundan” polis tacizinin daha da fazla hedefi haline getiriyor.

Bir kere hapsedildikten sonra, trans bireyler aşağılanma, fiziksel ve cinsel taciz, tıbbi ihtiyaçların reddi ve yasal intikamlarla karşı karşıya kalıyorlar. Birçok transgender sadece trans oldukları için aylarca hatta yıllarca tek başına kapatılıyorlar. Trans kadınlar genellikle cinsel tacizin çok fazla olabileceği erkek hapishanelerine yerleştiriliyorlar.

Dışarıda hayatlarımız şiddetle bastırıldığı gibi, trans bireyler nezarette, cezaevinde, gençlik kurumlarında, göçmen gözaltı merkezlerinde ölüm tehdidi ve işkenceye maruz kalıyorlar.

22 Ocak Trans Tutsaklar Eylemlilik Günü transların ve diğer cinsiyet azınlık tutsakların deneyimlerinin önemini anlatmak için bir gün.
Bu, bir işbirliği.
Bu, yeni ilişkiler kurmak ve hapishane izolasyonunu kırmak için.
Bu, devlet şiddetine karşı direniş.
Bu, sistemin şiddetini ilk elden deneyimleyenler ve devletin henüz gelmedikleri arasında bir dayanışma.

Tüm dünyada birçok tutsak destekçisi ve hapishane fesih grupları tutsaklara mektup yazarak, medya için makale yazıp ve editörlere kamuoyu için mektuplar yazarak, eylem ve yürüyüşler düzenleyerek, trans tutsaklara saygın ve onurla davranılması için queer topluluklar organize ederek ve kapatılmayı sona erdirmek için çağrılar yaparak çok iyi işler çıkardılar. Trans tutsaklar eylem gününün amacı bu işi destek ihtiyacında olan herkese ulaşılabilir kılmaktır. Sizleri topluluklarımızda devlet şiddeti tarafından alıkonulmuş kişiler için gece nöbeti tutmaya, bir etkinlik oluşturmaya, konuşmacılar çağırmaya, filmler göstermeye, sunumlar yapmaya ve trans tutsakların deneyimlerinin haberlerini duyurmak, bilgiyi paylaşmak ve direniş stratejileri oluşturmak için atölyeler yapmaya teşvik ediyoruz. Dans partileri yapın ve bu insanları, grupları desteklemek için para toplayın. Eylem yapın. Hadi bir araya gelelim ve birbirimizi desteklemeye ve hapishaneleri herkes için yok etmeye olan inancımızı gösterelim.

Bu fikir ilk Texas’taki Anarşist Trans tutsak Marius Mason tarafından hayal edildi. O zamandan beri hapishane içinde ve dışında uluslararası kolektif, arkadaşları ve destekçiler bu eylemlilik gününü gerçekleştirmek için bir araya geldi. Bizler trans ve natrans bireyler, arkadaşlar ve destekçileriz. Devlet şiddetine direnen trans ve queer hareketi destekliyoruz.
Özgürlük mücadelesinde bize katılın.
http://transprisoners.net/

January 22, 2016 will be the first annual Trans Prisoner Day of Action: an international day of action in solidarity with trans prisoners.

This is a call to action against the system which seeks to erase our very existence. The survival of trans and other sex and gender minority people is not a quaint conversation about awareness, but a struggle for us to live in a world so determined to marginalize, dehumanise, and criminalise us – especially trans women, and especially Black, brown, and indigenous trans people.

We are discriminated against in every area of society including housing, healthcare, employment. Our survival is often precarious and many of us survive by work which is also criminalised – making us even more of a target for police harassment and the crime of “Walking While Trans’’.

Once incarcerated, trans people face humiliation, physical and sexual abuse, denial of medical needs, and legal reprisals. Many transgender people are placed in solitary confinement for months or years, simply for being trans. Trans women are usually placed in men’s prisons, where there is a massive increased risk of experiencing sexual violence.

Just as our lives are violently repressed on the outside, trans people experience extreme suffering and death within the walls of jails, prisons, youth facilities, and immigrant detention centers.

Trans Prisoner Day of Action on January 22nd is a day to acknowledge the experiences of trans and other sex and gender-minority prisoners. It’s about collaboration. It is about forging new relationships and dismantling the isolation of prison. It’s about resistance to state violence. It’s about solidarity between those who experience the violence of the system first hand and those for whom the state hasn’t come yet.
Many prisoner support and prison abolition groups around the world do so much excellent work writing letters to prisoners, educating the public with letters to editors and articles for the media, holding protests and marches, organising queer communities to phone in and demand that trans prisoners be treated with respect and dignity, calling for an end to incarceration. Trans Prisoner Day of Action aims to make this work accessible to all who are in support – we encourage you to hold vigils for those in our communities who have been taken by State violence, to hold an event, host speakers, screen films, invite presentations, and hold workshops to spread the word on the experience of trans prisoners, share knowledge, and build strategies of resistance. Have dance parties and raise funds for people and groups already doing amazing work. Take action. Let’s join together and show our conviction in supporting each other and ending prisons once and for all.

This project was first imagined by Marius Mason, a trans prisoner in Texas, USA. Since then, through his friends and supporters, an international collective of people both inside and outside of prison walls have come together to make Trans Prisoner Day of Action a reality. We are trans and non-trans folks and friends and supporters. We join a long tradition of trans and queer people resisting state violence.

Join with us in the struggle for freedom.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder