9 Temmuz 2016 Cumartesi

Yunanistan: Tutsaklar, Korydallos Hapishanesi Reformuna Karşı Mobilize Oldu


Adalet Bakanı Nicos Paraskevopoulos seçim öncesi sözlerini yerine getirmek için hiçbir adım atmadı. Demokratik açıklamaları ve ileri düşünceli konuşmalarının tersine, Korydallos hapishanesindeki anti-terör bölümlerindeki en şiddetli tecavüzlerden kendisi sorumludur. Bu hapishanede onlarca tutsak işkenceye, yersiz şiddete ve kötü muameleye maruz kaldı.


O, bakanlar konseyi ile birlikte, sağcı mahkeme savcısı Engizitör Xenia Demetriou tarafından seçilmiş sembolik bir doğası olan bu eylemden sorumludur.


Korydallos Hapishanesindeki tutsaklar, adalet ve rehabilitasyon politikaları bakanlığın genel sekreterinin medyada kendini gösteren kutlamalarında tükenirken, sol yüzünü satmaya devam eden hükumete karşıt duruma gelmedi, gelmek niyetinde de değildir.


Tutsaklar bütün haklarından yoksun kalarak, tutsaklığın her aşamasında hukuki dokunulmazlığın küstahlığıyla yüzleşmiştir. Kendimizi korumanın tek yolu hukuksal yollarla araya girmektir. Biz bakandan, yargı otoritelerine politik bir müdahale veya Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu (İMF) ve Avrupa Merkez Bankası troykasının uygulamasını kısıtladığı yeni tedbirler istemiyoruz. Bizim istediğimiz minimum kanuni bir müdahale. Özellikle Mr. Paraskevopoulos’un seçim öncesi ajandasının gerçekleşmesini istiyoruz.
 
Taleplerimiz:

1. Teklifinin yürürlüğe girdiği andan itibaren bir yol boyunca 4322 sayılı kanunun uzatılması

2. Yeni doğanların, bebeklerin, okul öncesi yaştaki çocukların ve emekleme çağındaki çocukların mahkum edilmiş ve gözaltındaki annelerinin cezalarının askıya alınması. Sınırlayıcı şartların (hapsetmeye alternatif) cezanın uzunluğuna dayanarak reddedilmeden ve ayırım gözetmeden uygulanması. Hapishanede anne ve çocuk istemiyoruz.

3. Temyiz mahkemesindeki davaların 30 aylık üst sınırı için mevzuat hükümlerinde değişiklik. Belirsiz cezalar işkencesine son verin.

4. Hapishane içerisinde veya izin sırasında herhangi bir şiddet nedeniyle gittikçe artan cezalarla ilgili kanunun kaldırılması. Bu kanun üstü kapalı bir kanundur ve belirtilen suçlar o kadar geniştir ki tutsaklar suçlandıkları suçla alakası olmayan orantısız cezalarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

5. Korydallos Hapishanesi hastanesinin hemen Yunanistan’daki sağlık hizmeti sistemi ile birleşmesi.

6. Avrupa ülkeleri standartlarında eş ziyareti hakkı.


Taleplerimiz yerine getirilene kadar 4 Temmuz’dan itibaren havalandırmadan çıkmayacağız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder